Nakup na obroke v fizičnih poslovalnicah | YES top cene pohištva Menu
Back to top

Nakup na obroke v fizičnih poslovalnicah

NLB nakup na obroke

Prednosti:

 • Storitev je na voljo na plačilnih karticah z odloženim plačilom MasterCard, Zlati MasterCard, Visa in Karanta.
 • Brez dodatnih obresti in stroškov.
 • Višina nakupa je odvisna od višine neporabljenega limita na kartici, s katero boste opravili nakup.
 • Za nakup na obroke se odločite neposredno na prodajnem mestu.

Število obrokov:

 • Najmanjše število obrokov je 2, največje 24.
 • Število obrokov in najnižji znesek obroka določi posamezno prodajno mesto (natančne informacije dobite na prodajnem mestu).

Višina nakupa na obroke:

 • Nakup na obroke je mogoč v višini razpoložljivega limita na kartici. Ob plačilu s kartico bomo za celotni znesek nakupa zmanjšali razpoložljivi limit porabe na kartici.
 • Višina nakupa je odvisna od višine neporabljenega limita na plačilni kartici, s katero boste opravili nakup, pri čemer posamični obroki zapadajo v plačilo mesečno. Limit, ki ga imate na kartici, bomo obremenili za celotno višino neodplačanega dela nakupa, in sicer do časa poplačila celotne obveznosti nakupa, vendar največ za 24 mesecev od dneva nakupa. Z odplačevanjem posamičnih obrokov se vam bo postopoma sproščal tudi limit, kar pomeni, da bomo po izvedenem mesečnem plačilu porabe za višino poravnanega obroka sprostili razpoložljivi limit porabe na kartici.
 • Višino razpoložljivega limita lahko vedno preverite v NLB Kliku, prek NLB Teledoma, na NLB Bankomatih ali v poslovalnici. Če višina razpoložljivega limita ne ustreza višini želenega nakupa, lahko kar v NLB Kliku ali svoji poslovalnici oddate vlogo za povišanje.

Več informacij

American express

Da bodo nakupi ugodnješi vam ponujamo AMERICAN EXPRESS.

 • maksimalno 12 obrokov
 • nobenih stroškov
 • maksimalni znesek plačila odvisen od sklenjene pogodbe stranke z banko

Več informacij 

Dinners

Da bodo nakupi ugodnejši vam ponujamo DINERS.

 • Maksimalno 12 obrokov
 • Strošek 1€ /obrok 

Več informacij

1, 2, 3! Kredit

Kreditojemalci pod naslednjimi pogoji:

 • namen kreditov: za nakupe iz prodajnega programa Bančnega kreditnega posrednika. Kredit po tej pogodbi se lahko uporabi le za nakup novega blaga .
 • višina kreditov: skupen znesek teh odobrenih kreditov po posameznem kreditojemalcu ne sme presegati 4.000,00 EUR. Najvišji znesek kredita je 4.000,00 EUR, najnižji znesek pa 250,00 EUR.
 • način odplačila kreditov: kredit se odplačuje z mesečnimi anuitetami. Najnižji znesek mesečne anuitete je 15,00 EUR.
 • rok odplačila kreditov: do največ 36 mesecev.
 • obrestna mera:
  • za kredite z odplačilno dobo do 12 mesecev znaša obrestna mera 7,50 %
  • za kredite z odplačilno dobo do 36 mesecev znaša obrestna mera 8,00 %

Obrestne mere so nominalne fiksne.

 • stroški obdelave kreditnega zahtevka: 1,5% od zneska kredita (min. 15,00 EUR, max. 45,00 EUR).
 • zavarovanje kredita: krediti se zavarujejo pri Zavarovalnici Triglav d.d..

NLB osebni kredit

Namenjen je vsem fizičnim osebam, ki želite na hiter in enostaven način priti do ugodnega kredita. Znesek NLB Osebnega kredita lahko nakažemo izbranemu trgovcu, turistični agenciji ali pa na vaš NLB Osebni račun.

Glavne prednosti

 • za stranke, ki poslujete s plačilno kartico naše banke in prejemate plačo ali pokojnino na račun v naši banki že več kot 6 mesecev, so obrestne mere nižje,
 • znesek nakažemo na osebni račun, tako da ga lahko uporabite po svojih željah,
 • možnost sklenitve življenjskega zavarovanja kreditojemalca za primer smrti,
 • ugodnejša obrestna mera za imetnike plačilnih kartic Karanta, MasterCard ali Visa,
 • denar vam je lahko na razpolago že v 1 uri, če s seboj prinesete ustrezno potrjeno dokumentacijo in zahtevane osebne dokumente ter ste kreditno sposobni.

Več informacij 

*Ob ustrezni kreditni sposobnosti in izpolnjevanju drugih pogojev za najem NLB Osebnega hitrega kredita.